Om oss

Arkitektrådet AB grundades av Peo Oskarsson 1989.

Kontorets kompetensområden är arkitektur, design, konstruktion och byggsamordning. Vi har även lång erfarenhet av hållbart byggande och planering.

Vi hjälper våra kunder med helhetslösningar då det gäller att förverkliga ett projekt – från skiss till färdig byggnad.

Vi arbetar med alla typer av projekt såsom bostäder, industrier, offentliga lokaler, stadsplanering mm.

Inom bostadssektorn har vi utvecklat en specialkompetens när det gäller att projektera villor för privata beställare och småhusproducenter. Våra specialdesignade villor har blivit mycket uppskattade på grund av sin utformning, men också för att de är framtagna med tanke på beställarens behov och budget som riktmärke.

Peo Oskarsson innehar certifikat som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art. Vårt kontor finns i Chalmers Teknikpark, som ligger på Sven Hultins gata 9 inom Chalmersområdet.